ZDROWO I SPORTOWO W 16!

Akcja Zdrowo i Sportowo

Nasze przedszkole przyłączyło do akcji ponieważ wiemy ,że :

 • Aktywne dzieci to zdrowsi dorośli.
 • Aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia odporność organizmu.
 • Zdrowe nawyki trwają przez całe życie.
 • Aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji.
 • Zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

Wszelkie działania akcji koordynuje :Karolina Smereczyńska-Singh

 

Mały Miś w świecie emocji MAC. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci.

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN:

 1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – praca z emocjami dzieci.
 2. Zdobycie przez dzieci dyplomu: „Odkrywcy emocji”, świadczącego o rozwijaniu zainteresowania psychologią człowieka.
 3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
 4. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – wykorzystanie prostych programów graficznych do tworzenia emotikonów, np. aplikacji „Przyjazne emocje”, wyszukiwanie w intrenecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych.
 5. Działania wychowawcze placówki oświatowej.
 6. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – postawy prospołeczne, dobro, empatia.

Wiodące kompetencje kluczowe: Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Rozwijanie czytelnictwa: prezentacja zmisiowanych opowiadań na temat emocji (czytanych przez nauczyciela lub słuchanych w wykonaniu Misiowego Wujka – Macieja Barańskiego.

Opis: Mały Miś poprzez opowiadania i wiersze wprowadza dzieci w świat emocji. Głównym celem modułu jest kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z nimi. Nauczyciele w ramach projektu tworzą wspólnie bazę zabaw/ćwiczeń służących do pracy nad emocjami. Zajęcia można przeprowadzić jako 5 spotkań (tematyka tygodniowa w przedszkolu) lub proponowane zabawy wplatać w zajęcia w trakcie roku szkolnego.

Projekt realizowany w grupie 2 „Żuczki”

Koordynator projektu : Karolina Smereczyńska-Singh

https://www.mac.pl/malymis/moduly/mm3-w-swiecie-emocji

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Problem z Głowy”

Wszawica to wciąż aktualny problem w XXI wieku. Pomimo tego, iż mówi się o niej znacznie mniej niż dawniej, to nadal atakuje równie często. Wszawica powraca regularnie, a mity krążące wokół niej niestety przyczyniają się do jej rozprzestrzeniania. Często stanowi ona również temat tabu, o którym nie chcemy rozmawiać. Niewiele osób wie, że wszawica nie jest skutkiem braku higieny czy złej sytuacji materialnej rodziny. Zarazić może się nią każdy. Program jest odpowiedzią na niestety wciąż aktualny problem, jakim jest wszawica w polskich szkołach. Dotychczas edukacją objętych zostało ponad 2 000 000 dzieci w szkołach podstawowych w całej Polsce. Od 2013 roku prowadzi działania edukacyjne w szkołach i przedszkolach.

Koordynator programu : Paulina Andrzejewska

O wszawicy

Nasze przedszkole jest partnerem i współzałożycielem na platformie e-Twinning  Projektu „Pruszków poznasz – polubisz”

Międzyprzedszkolny projekt “Pruszków poznasz – polubisz”

Koordynator projektu : Paulina Andrzejewska

 

Kampania „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt ponad podziałami którego celem jest zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET.

Koordynator programu : Paulina Andrzejewska

Idea

Skip to content