Naszym celem jest dbałość o prawidłowy rozwój każdego przedszkolaka. W przypadku trudności rozwojowych nasze przedszkolaki mogą uzyskać wsparcie w postaci: zajęć logopedycznych prowadzonych indywidualnie lub w małych grupach; zajęć z pedagogiem specjalnym wspierającym rozwój dzieci, zajęć z psychologiem wspierających rozwój społeczno-emocjonalny, terapii SI specjalistyczny, dobrze wyposażony gabinet pozwala nam na usprawnianie sposobu, w jaki dziecko odbiera i porządkuje bodźce płynące ze świata, zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych, mających na celu wspieranie dziecka w różnych sferach jego funkcjonowania.

Skip to content