Naszym celem jest dbałość o prawidłowy rozwój każdego przedszkolaka.

W przypadku trudności rozwojowych nasze przedszkolaki mogą uzyskać wsparcie w postaci:

· zajęć logopedycznych, prowadzonych indywidualnie lub w małych grupach;

· zajęć z psychologiem, wspierających rozwój społeczno-emocjonalny ;

· terapii SI – specjalistyczny, dobrze wyposażony gabinet pozwala nam na usprawnianie sposobu,

w jaki dziecko odbiera i porządkuje bodźce płynące ze świata;

· zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych, mających na celu wspieranie dziecka

w różnych sferach jego funkcjonowania.

Skip to content