REKRUTACJA  DO PRZEDSZKOLI

10 lutego 2023 r. rozpoczynamy rekrutowanie na rok szkolny 2023/2024 dzieci chodzących już do naszego przedszkola.  Prosimy o wypełnianie i składanie wniosków o kontynuację wychowania przedszkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 20.02.2023 r. Wnioski będą dostępne na stronie internetowej miasta, przedszkola, na platformie 4 parents i w holu przedszkola.  Niezłożenie wniosku jest równoznaczne z nieprzyjęciem dziecka do przedszkola i koniecznością składania dokumentów w rekrutacji dla dzieci nowych, co nie gwarantuje przyjęcia na kolejny rok.

Rodzice dzieci z rocznika 2017, które w roku 2023/2024 będą realizowały roczne przygotowanie przedszkolne (6-latki) mogą pobierać i składać wnioski do klasy „0” w Szkole Podstawowej Nr 10 w Pruszkowie lub każdej Szkole Podstawowej w rejonie zamieszkania.

Dzieci 6-letnie (z rocznika 2017), które nie uczęszczały do przedszkoli miejskich oraz nie były kierowane do placówek niepublicznych będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Miasta Pruszkowa. Dzieci te nie będą rekrutowane elektronicznie, a na podstawie wniosku papierowego złożonego w danej szkole.

Dzieci 6-letnie, których rodzice złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko nie podlegają rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W naszym przedszkolu nie będzie rekrutacji do grupy 6-latków.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2023/2024
Zakres czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnym
Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych deklaracji dotyczących chęci kontynuowania wychowania  na kolejny rok szkolnyod 10.02.2023 r. do 20.02.2023 r.
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.**

https://pruszkow.formico.pl/formico-parents//main_inactive.action

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów   rekrutacyjnych

od 01.03.2023 r. od godz.8.00 do 15.03.2023 r. do godz. 16.00
Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną16.03.2023 r. do 23.03.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.27.03.2023 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia27.03.2023 r. – 04.04.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.05.04.2023 r.

** Postępowanie rekrutacyjne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się poza systemem elektronicznym.

Procedura odwoławcza

Od 05.04.2023r.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023
Zakres czynnościTerminy w postępowaniu uzupełniającym
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów   rekrutacyjnychod 05.06.2023 r. od godz.8.00 do 10.06.2022r. do godz. 16.00
Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną12.06.2023 r. do 15.06.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.16.06.2023 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia16.06.2023 r. – 22.06.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.23.06.2023 r.

 

*Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w przedszkolu są wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

Skip to content