REKRUTACJA  DO PRZEDSZKOLI

11 lutego 2022 r. rozpoczynamy rekrutowanie na rok szkolny 2022/2023 dzieci chodzących już do naszego przedszkola.  Prosimy o wypełnianie i składanie wniosków o kontynuację wychowania przedszkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 21.02.2022 r. Wnioski będą dostępne na stronie internetowej miasta, przedszkola, na platformie 4 parents i w holu przedszkola.  Niezłożenie wniosku jest równoznaczne z nieprzyjęciem dziecka do przedszkola i koniecznością składania dokumentów w rekrutacji dla dzieci nowych, co nie gwarantuje przyjęcia na kolejny rok.

Rodzice dzieci z rocznika 2016, które w roku 2022/2023 będą realizowały roczne przygotowanie przedszkolne (6-latki) mogą pobierać i składać wnioski do klasy „0” w Szkole Podstawowej Nr 10 w Pruszkowie lub każdej Szkole Podstawowej w rejonie zamieszkania.

W naszym przedszkolu nie będzie rekrutacji do grupy 6-latków.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2022

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2022/2023 :

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2022/2023
Zakres czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych deklaracji dotyczących chęci kontynuowania wychowania  na kolejny rok szkolny od 11.02.2022 r. do 21.02.2022 r.
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.**

https://pruszkow.formico.pl/formico-parents//main_inactive.action

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów   rekrutacyjnych

od 01.03.2022 r. od godz.8.00 do 15.03.2022 r. do godz. 16.00
Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną 16.03.2022 r. do 23.03.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 25.03.2022 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 25.03.2022 r. – 01.04.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 05.04.2022 r.

** Postępowanie rekrutacyjne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się poza systemem elektronicznym.

Procedura odwoławcza

Od 05.04.2022r. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023
Zakres czynności Terminy w postępowaniu uzupełniającym
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów   rekrutacyjnych od 01.06.2022 r. od godz.8.00 do 10.06.2022r. do godz. 16.00
Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną 13.06.2022 r. do 17.06.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 20.06.2022 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 20.06.2022 r. – 24.06.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 27.06.2022 r.
Przeprowadzenie odwoławcza Od 28.06.2022 r.

 

*Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w przedszkolu są wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

Skip to content