Jaki jest cel badania? 

Projekt Zmiana. Dziecięce doświadczenie pandemii ma na celu zbadanie, jak dzieci w wieku  przedszkolnym doświadczają zmian związanych z pandemią.

Chcemy się dowiedzieć, jak dzieci widzą swoją rolę w tej sytuacji, jak rozumieją pandemię  COVID-19, jakie znaczenia jej nadają, jak postrzegają zmiany, które spowodowała w ich życiu.  Jako zespół badawczy zakładamy, że w sytuacji kryzysowej dotykającej wszystkich obywateli  głosy dzieci powinny zostać wysłuchane i uwzględnione. Pozwoli to lepiej zrozumieć różne  oblicza pandemii.

Kto prowadzi badanie? 

Badaczki z Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem, działającego w Instytucie  Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz kadra nauczycielska  z Przedszkola Miejskiego nr 16 w Pruszkowie.

Jakie są planowane efekty? 

Efektem projektu będą nagrania audio wypowiedzi dzieci, rysunki i inna twórczość dzieci.  Prace będą publikowane na stronie projektu Młodzi i pandemia, prowadzonej przez badaczki  z Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW (mip.uw.edu.pl). Wyniki badań  będą służyły dalszym analizom, a rezultaty będą prezentowane w postaci publikacji  naukowych i prezentacji na konferencjach naukowych. W publikacjach naukowych możemy  wykorzystać fragmenty rozmów z Państwa dziećmi. Wszystkie one będą anonimowe, nie  zostaną przekazane żadne informacje mogące służyć identyfikacji naszych rozmówców.  W projekcie zaplanowano również możliwość zadawania pytań dotyczących pandemii przez  dzieci. Badaczki postarają się znaleźć ekspertów, którzy odpowiedzą dzieciom na te pytania.

Czym się będzie zajmowało moje dziecko? 

Dzieci będą rozmawiały ze swoimi nauczycielkami przedszkolnymi, będą także rysować  i podejmować inne aktywności twórcze.

Każde dziecko zostanie zapytane o zgodę na udział w zajęciach i będzie brało w nich udział

jedynie wtedy, jeśli wyrazi taką wolę. Rezygnacja z udziału w zajęciach jest możliwa w każdej  chwili i dzieci zostaną o tym poinformowane.

Gdzie będzie odbywać się badanie? 

Badanie będzie odbywać się w budynku Przedszkola Miejskiego nr 16, w czasie codziennego  pobytu dzieci w placówce. W środowisku przyjaznym i bezpiecznym oraz przez opiekunów im  znanych.

 

Zespół  

dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, prof. uczelni 

Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, członkini  Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem. Doktorka socjologii, absolwentka Szkoły Nauk  Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W pracy naukowej interesuje się  antropologią medycyny, szczególnie nowymi technologiami reprodukcyjnymi, kulturowymi wymiarami  pokrewieństwa, genetyki, dzieciństwa i nastoletniości. Autorka wielu publikacji w czasopismach  naukowych, autorka książek „Od Golema do Terminatora”, „Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe  technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej” oraz redaktorka kilku antologii tekstów.  Członkini Komitetu Bioetyki PAN. Prodziekan ds. badań naukowych Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW.  Mama dwóch synów.

dr hab. Ewa Maciejewska-Mroczek  

Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Doktorka  socjologii, polonistka i amerykanistka, członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem.  W pracy naukowej interesuje się miejscem i rolą dzieci we współczesnej kulturze, a w szczególności tym,  jak realizowane jest ich prawo do bycia wysłuchanymi i do współtworzenia społeczeństwa. Autorka książki  „Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka” i wielu publikacji  dotyczących dzieci i zdrowia. W przeszłości pracowała z dziećmi jako lektorka, opiekunka w świetlicy  środowiskowej, wychowawczyni i kierowniczka kolonii. Mama trojga dzieci.

mgr Paulina Andrzejewska 

Pracuje w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Pruszkowie. Pedagożka, absolwentka Akademii Pedagogiki  Specjalnej na kierunku Wczesnej Interwencji, Terapii Pedagogicznej oraz Wychowania Przedszkolnego  w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkole  Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. Zdobywała doświadczenie w prywatnych  placówkach kształcenia oraz rehabilitacji i wspomagania rozwoju małych dzieci oraz publicz nych instytucjach oświatowych. Realizatorka projektów i programów edukacyjnych. Współautorka  publikacji dla dzieci Mądre bajki z całego świata oraz dwóch edycji scenariuszy dla nauczycieli Królestwo  uczuć w Kulczyk Foundation. Mama dwójki dzieci.

mgr Marta Korach 

Pracuje w Przedszkolu Miejskim nr 16 w Pruszkowie. Psycholog, absolwentka Akademii Pedagogiki  Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Psychologia – wspieranie rozwoju  i kształcenia. Obecnie podnosi kwalifikacje w Wyższej Szkole Społeczno- Przyrodniczej im. Wincentego  Pola w Lublinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz przygotowania pedagogicznego.  W pracy magisterskiej interesowała się wpływem dzieciństwa na dalsze życie człowieka, a w szczególności ważną rolą przywiązania kształtującego się w najmłodszych latach życia. Zdobywała doświadczenie  w prywatnych i publicznych placówkach oświatowych oraz w publicznym ośrodku prowadzącym zajęcia  w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pracuje również z dziećmi jako nauczycielka języka  angielskiego. W wolnym czasie uczy się języka hiszpańskiego i czyta książki.

Więcej o pracach zespołu:

www.childhoods.uw.edu.pl, www.mip.uw.edu.pl, facebook.com/badaniazdziecmi  Strona przedszkola:

www.pm16pruszkow.pl 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Ewa Maciejewska-Mroczek: emaciejewska@uw.edu.pl

Magdalena Radkowska-Walkowicz: m.walkowicz@uw.edu.pl

Beata Stosio (Dyrektor PM16): pm16@miasto.pruszkow.pl

Paulina Andrzejewska (realizator w PM16): andrzejewskapau13@gmail.com

EFEKTY NASZEJ PRACY MOŻNA OBSERWOWAĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ :

https://mip.uw.edu.pl/projekty/zmiana/

 

Kategorie: WYDARZENIA

Skip to content