RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 16 W PRUSZKOWIE

Godzina Aktywności dzieci
6.30 – 8.15 Schodzenie się dzieci – swobodne zabawy w kącikach zainteresowań.
Praca indywidualna i w małych zespołach.
8.15 – 8.30Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.
8.30 – 9.00Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczno-porządkowe,
pomoc podczas nakrywania do stołu. Śniadanie.
9.00 – 10.00Zajęcia dydaktyczne, programowe, sytuacje edukacyjne prowadzone
w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Ćwiczenia gimnastyczne.
10.00 – 10.30Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, udział w zabawach
i działaniach inspirowanych przez nauczyciela zgodnie
z zainteresowaniami dzieci.
10.30– 10.45Przygotowanie do II śniadania: czynności higieniczno – porządkowe,
pomoc podczas nakrywania do stołu. II śniadanie.
10.45 – 11.45Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy z wykorzystaniem sprzętu
ogrodowego. Zajęcia rekreacyjno – sportowe. Obserwacje zjawisk
przyrodniczych, prowadzenie badań.
11.45 – 12.30Przygotowanie do obiadu: czynności higieniczno – porządkowe,
pomoc podczas nakrywania do stołu. Obiad.
12.30 – 14.00Odpoczynek poobiedni. Praca indywidualna w grupach starszych
(5-latki).
14.00 – 14.30Czynności organizacyjno – porządkowe: doskonalenie
umiejętności samoobsługowych, ubieranie się po poobiednim
odpoczynku. Zabawa ruchowa.
14.30 – 15.00Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno
– porządkowe i organizacyjne – pomoc podczas nakrywania
do stołu. Podwieczorek.
15.00 – 17.30Praca indywidualna z dziećmi dostosowana do ich możliwości,
potrzeb i zainteresowań. Utrwalanie poznanych treści
edukacyjnych. Zabawy swobodne dzieci w sali
lub ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.
Skip to content