Prezydium RR na rok przedszkolny 2023/2024

  • Przewodniczący: p. Bartosz Zieliński
  • Wiceprzewodnicząca: p. Agnieszka Jakubczak
  • Sekretarz: p. Joanna Kielar
  • Skarbnik: p. Agata Topolska

Składka wynosi 60 zł miesięcznie, płatna do 10-tego każdego miesiąca na konto Rady Rodziców

31 1240 6380 1111 0011 0233 4789

Regulamin Rady Rodziców

Skip to content