• Przewodnicząca : p. Monika Kieliszek
  • Wiceprzewodnicząca: p. Bartosz Zieliński
  • Sekretarz: p. Alicja Chłosta
  • Skarbnik: p. Katarzyna Pawłowska-Czapnik

Regulamin Rady Rodziców

Skip to content