Nauczyciele swoje zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze prowadzą
w  oparciu o programy edukacji przedszkolnej. Są one przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym do piątego roku życia, dostosowane do założeń aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zaleceń Ministra Edukacji Narodowej oraz indywidualnych, aktualnych możliwości dzieci.

Wychowawcy oraz specjaliści– przez stosowanie nowatorskich metod pracy – stymulują rozwój dzieci,  pomagają im poznać siebie, uczą żyć z innymi i dla innych, kształtują świadomość patriotyczną, ekologiczną oraz zainteresowanie światem w ujęciu globalnym.

W przedszkolu pracuje terapeuta Integracji Sensorycznej a kącik SI w pełni wyposażony  stwarza warunki do efektywnego wspierania rozwoju małych pacjentów poprzez „naukową zabawę”  Ćwiczenia odbywają się w sali, bogatej w odpowiedni sprzęt oraz wiele pomocy służących do stymulacji systemu wzrokowego, słuchowego, węchowego oraz dotykowego.

Przedszkole wspomaga również rodziców w procesie adaptacji, edukacji i wychowania dziecka w domu, współdziałając i tworząc jednolity front wychowawczy.

Do pracy pedagogicznej w tym roku szkolnym pragniemy zaangażować Rodziców. Zachęcić ich do udziału w akcjach w ramach projektów i programów edukacyjnych oraz włączyć
w organizację imprez przedszkolnych, konkursów rodzinnych
w przedszkolu w naszym mieście oraz poza nim.

 

Skip to content