Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków oraz do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2021/2022
Zakres czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych deklaracji dotyczących chęci kontynuowania wychowania  na kolejny rok szkolny od 12.02.2021 r. od godz. 8.00 do 19.02.2021 r. do godz.16.00
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.**

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów   rekrutacyjnych

od 01.03.2021 r. od godz.8.00 do 15.03.2021 r. do godz. 16.00

 

Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną 16.03.2021 r. do 25.03.2021 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 01.04.2021 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 01.04.2021 r. – 09.04.2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 12.04.2021 r.

** Postępowanie rekrutacyjne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się poza systemem elektronicznym.

Procedura odwoławcza

Od 12.04.2021r. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022
Zakres czynności Terminy w postępowaniu uzupełniającym
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów   rekrutacyjnych

od 01.06.2021 r. od godz.8.00 do 11.06.2021r. do godz. 16.00

 

Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną 14.06.2021 r. do 18.06.2021 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifik]]]]owanych. 21.06.2021 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 21.06.2021 r. – 25.06.2021 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 28.06.2021 r.
Przeprowadzenie odwoławcza Od 29.06.2021 r.

 

*Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w przedszkolu są wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

 

Kategorie: Ogłoszenia

Skip to content