Nasze mocne strony

 

 • rodzinna, kameralna atmosfera;
 • przedszkole – sprzyjające procesowi indywidualizacji dzieci oraz pozwalające dzieciom w różnym wieku na pełną integrację;
 • fachowa kadra pedagogiczna;
 • dobre wyposażenie w sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne;
 • zdrowa, smaczna kuchnia;
 • różnorodne zajęcia dodatkowe;
 • współpraca ze szkołą podstawową.

 

W naszym przedszkolu w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego nauczyciele realizują następujące zajęcia:

 • rozwijające mowę i myślenie,
 • matematyczne,
 • plastyczno-techniczne,
 • język angielski,
 • umuzykalniające,
 • przyrodnicze,
 • gimnastykę ogólnorozwojową.

Wszystkie wyżej wymienione zajęcia prowadzone są w sposób zintegrowany i w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu. Ponadto realizowane są dodatkowe zajęcia finansowane z budżetu miasta Pruszkowa, prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów :

 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia taneczne.

Specyfika pracy z dziećmi sprawia, że godziny są stałe ale zawsze może pojawić się niedokładność czy opóźnienie wynikające z czynności higienicznych czy posiłków lub nieprzewidzianych wydarzeń.

Zajęcia, które nie odbywają się ze względów organizacyjnych lub losowych są odrabiane w innym terminie.

Prowadzimy wsparcie rodziców i pomoc psychologiczno- pedagogiczną pobudzającą  rozwój dzieci z trudnościami oraz dzieci zdolnych, dzięki pracy zespołu specjalistów: psycholog, logopeda oraz pedagog specjalny.

Skip to content