Żuczki przystąpiły do projektu „Mały Miś w świecie emocji”.

Dzięki ciekawym opowiadaniom i wierszą, dzieci wprowadzane są w świat emocji. Mają okazję nabywać kompetencje osobiste, społeczne oraz kształtować umiejętności uczenia się.

Głównym celem projektu jest kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, oraz nauka radzenia sobie z nimi.

Kategorie: Żuczki

Skip to content